strona główna menu
Artyści zagraniczni


   Izolacja PRL-u spowodowana warunkami stanu wojennego nie ułatwiała swobodnej międzynarodowej wymiany artystycznej. A zainteresowanie tym , co się u nas dzieje było spore, zwłaszcza po sukcesie tak ważnej imprezy , goszczącej wielu zagranicznych twórców, jaką była " Konstrukcja w procesie" (1981r). Po wspaniałym roku 1981 artyści chcący odwiedzić nasz kraj napotykali podobne przeszkody systemowe, jak Polacy usiłujący z niego gdziekolwiek wyjechać. Mimo to dzięki uporowi i pomocy wielu, niekiedy anonimowych ludzi, informacje , wydawnictwa, prace czy nagrania video płynęły w obie strony. Zarówno na Strychu jak i na plenerze w Teofilowie w 1983r zdarzało się gościć artystów zagranicznych. Kontakt ze "światem zewnętrznym" był możliwy głównie dzięki pracownikom i studentom z zagranicznym paszportem łódzkiej filmówki.
   Szczególnie aktywni i pomocni byli Mikołaj Novotny / Węgry/, Mariella Nitosławska i Stefan Nitosławski/ Kanada/ czy Aleksander Honory / RFN/.
   Drugim źródłem wymiany artystycznej były nawiązane jeszcze w latach 70-tych przez Janiaka i Kwietniewskiego kontakty z artystami mail artu - przede wszystkim z Włoch. Przysyłali oni swoje prace i strony do Tanga , a Italo Mazza nawet zaryzykował osobisty udział w plenerze w Teofilowie 1983r. Oprócz Italo swoje prace przysyłali Cavellini, Bruno Sapiente, William Xerra, Vittore Baroni, Carlo Pittore, Paolo Scirpa.
   Wymienić jeszcze trzeba artystów, którzy przebywali w tamtych latach w Łodzi jakiś czas, bywali na imprezach strychowych , a także organizowali na Strychu swe instalacje , wystąpienia, wystawy : Guy Schraenen, Richard Boulez, Willy Kelly, Maya Gordon, Paul Clark i inni...

Richard Boulez


Richard Boulez, Nieme kino 1, Wystąpienie na Strychu, fot. M.Janiak

Cavellini
Cavellini, strony z katalogu przesłanego do prezentacji na Strychu

Maya Gordon
Maya Gordon "Wspomnienie z dzieciństwa", instalacja z żyłki na Strychu, fot. M.JaniakMaya Gordon, Makary, Pynio, J.Ciesielska
Pozdrawiamy urzędników sztuki, Kraków 1986, fot. G.Zygier

Aleksander Honory


A.Honory, strony z Tanga

Italo Mazza
Italo Mazza, Teofilów 1983, fot. A.Świetlik

Willy Celly
W.Saloni, W.Celly, Z.Bińczyk, fot. T.Snopkiewicz

Guy Schranen


G.Schranen, tekst z "Tanga"