strona główna menu
Bywalcy i przyjaciele

   Bez niej wprowadzane na mapę alternatywnych galerii lat 80-tych kolejne miejsca nigdy nie byłyby tak ważne, nie stałyby się legendą - bez wyrobionej, inteligentnej publiczności . Najczęściej byli to studenci, absolwenci, pracownicy rozmaitych wyższych uczelni, często inni artyści. W organizowaniu wielu imprez pomagała rodzina- niejednokrotnie nie mająca nic wspólnego ze sztuką.

   Wypełniali prywatne miejsca prezentacji artystycznych i galerie po brzegi, stłoczeni, ale szczęśliwi. Towarzyszyli debatom do bladego świtu, zawsze wchodzili w rozmaite interakcje z twórcami. Często pomagali w rozmaitych pracach manualnych i przygotowaniach. Bywalcy, uczestnicy i przyjaciele stali się bez wątpienia niezwykle istotnym elementem Kultury Zrzuty :
... Małgorzata Pijanowska/ Gonia/ , Małgorzata Kapczyńska /Pynio/ , Kaja Lewandowska, Jarosław Bogusiak, Dorota Morawska, Maciej Musiał, Monika Krajewska, Mama Bińczykowa, Tomasz Knap, Tomasz Mełłeń, Piotr Kordalski, Iwona Bartczak, Wojtek Grochowski, Jerzy Gawron/ Zygfryd/, Marek Koprowski, Kasia Piss, Tadeusz Porada, Sławomir Fijałkowski, Marek Miller, Łódź Fabryczna, Jerzy Koba, Alina Zborowska /Casablanka/, Ewa Nowina- Sroczyńska, Katarzyna Gruszka, Stefan Nitosławski, Andrzej Marat, Jacek Binkowski, Cezary Misztal, Matuś Janiaka, Ojciec Zofii, Janek Grzybowski, zespół Moskwa, Jacek Bieleński, Barbara Pietruszka, Wojciech Saloni- Marczewski, Monika Wesołowska, Magda Saloni, Leszek Mackiewicz, Andrzej Wieczorkiewicz, Wojciech Czajkowski, Jarosław Karolewski, Andrzej Brylski...

Kasia Piss oraz A. Rzepecki, J. Kryszkowski
Strych 1982


Mama Bińczyk z Jackiem Kryszkowskim, Teofilów '90, fot. Zygmunt Rytka

Jerzy Gawron /Zygfryd/, Teofilów '87, fot. A Świetlik

"Moskwa", Teofilów '87, fot. M. Janiak

Monika Krajewska, M. Janiak, T. Snopkiewicz, Augustów '83, fot. A. Wielogórski

Małgorzata Kapczyńska /Pynio/, fot. M. Janiak

Małgorzata Kapczyńska /Pynio/, fot. A. Świetlik

Casablanca i M. Janiak, Łódź-Strych 1984, fot. Z. Rytka /prywatne kolekcje/

Małgorzata Pijanowska "Gonia" i Jan Świdziński, Teofilów '87, fot. A. Świetlik

Wojtek Czajkowski, Teofilów '87, fot. A. Wielogórski

Kaja Lewandowska, Monika Krajewska, Augustów '83
fot. M.Janiak


Łódź Fabryczna