strona główna menu
Historycy sztuki, krytycy


   Integralną i ważną grupą współtworzącą " Kulturę Zrzuty" byli historycy sztuki, krytycy i teoretycy. Wśród nich byli młodzi ludzie, świeżo upieczeni absolwenci historii sztuki KUL-u czy UJ , bardzo blisko związani z K.Z. , niemal w niej i z nią "dojrzewający" zawodowo , uczestniczący w większości wydarzeń , jak Jolanta Ciesielska , Agata Smalcerz czy Krzysztof Jurecki.
   Zdarzało się ,że byli oni także, jak Jerzy Truszkowski czy Adam Rzepecki , wybitnymi artystami związanymi z K. Z. także poprzez swoją twórczość .
   Inni pojawili się obok K. Z. dopiero w połowie lat 80-tych , ale zafascynowani zjawiskiem K.Z. badaniu i opisywaniu tejże poświęcili sporo swego cennego czasu. I tu wymienić należy przede wszystkim Ewę Nowinę - Sroczyńską czy Piotra Rypsona.
   Z szerokiego grona wywodzących się ze środowisk naukowych uczestników wydarzeń , spotkań , plenerów organizowanych w ramach K.Z. , recenzujących jej dokonania- niekiedy bardzo ostro i krytycznie, przypomnieć trzeba Ryszarda Kluszczyńskiego, Ewę Kwiatkowską- Kosmynkę, współpracującą z Jackiem Kryszkowskim Marylę Sitkowską, Marka Grygla, Jerzego Buszę, Janusza Zagrodzkiego, Bożenę Stokłosę, Ewę Hornik, Lecha Lechowicza, Adama Sobotę, Jerzego Rybę , Andrzeja Mroczka i innych.
Jolanta Ciesielska
Jolanta Ciesielska, Teofilów 1987.
fot. Mikołaj Malinowski
Tekst Jolanty Ciesielskiej "Kultura Zrzuty" z książki pt "Kultura Zrzuty"
wyd. Akademię Ruchu, 1989r.


Krzysztof Jurecki


Krzysztof Jurecki pojawił się w kręgu Kultury Zrzuty najpierw w Krakowie. W 1983r poznał A. Rzepeckiego, G. Zygiera i A. Różyckiego. W 1984r jako student czwartego roku historii sztuki UJ był obserwatorem lubelskiego spotkania " Nurt Intelektualny w  Sztuce Polskiej ... ". Był uczestnikiem Niemego Kina III/ 85r/ oraz pleneru w Teofilowie w  1987r.
Od lewej: Krzysztof Jurecki, Andrzej Marat, Przemysław Kwiek
Teofilów 87, fot. A.Świetlik

Blogi o sztuce współczesnej:
omniekrzysztofjurecki.blogspot.com
www.jureckifoto.blogspot.com
(kliknij aby powiększyć)


"Student" nr 21/1988 r.

Ewa Nowina-Sroczyńska
Na pierwszym planie: A. Makary Wielogórski, w głębi: E.K., Ewa Nowina-Sroczyńska,
Jacek Kryszkowski, Zofia Łuczko. Białaczów 1987r
fot. M.Malinowski
Ewa Nowina-Sroczyńska "Arystokraci wszystkich krajów łączcie się"
Antropologiczna analiza działalności Łodzi Kaliskiej i Kultury Zrzuty.
Wydawnictwo "Konteksty" nr 1/2011r.
Jerzy Busza
Jerzy Busza. Kadr z "Podróżującej Galerii Światła" W.RopieckiegoJerzy Busza - kartka pocztowa wysłana do M. Janiaka po ukazaniu się dwóch pierwszych numerów "Tanga" , 1983r.
"Kultura Zrzuty" - okładki książki wydanej przez Akademię Ruchu , Warszawa, 1989r.
Książka powstała z inicjatywy Piotra Rypsona w ramach Programu Badań Instytutu Sztuki PAN w Warszawie: " Teksty źródłowe i studia do sztuki XXw".
Jest to jedyna dotychczas pozycja podejmująca próbę opisania zjawiska "Kultury Zrzuty", spisana bezpośrednio po wygaśnięciu "wspólnotowej" aktywności związanych z nią twórców.

Jerzy Truszkowski " Artyści radykalni"
wyd. Galeria Bielska, Bielsko- Biała 2004r.
Jerzy Truszkowski- uczestnik zdarzeń i artysta współtworzący "K. Z" opisuje w swojej książce działalność innych twórców związanych z tym ruchem : Przemysława Kwieka, Andrzeja Dudka Durera, Pawła Kwieka, Zbyszka Trzeciakowskiego, Zbigniewa Libery, Barbary Konopki, Jacka Kryszkowskiego i twórcy osobnego- mentora wielu z nich, Andrzeja Partuma.