strona główna menu
Manifesty

   "Przedrzeźnianie awangardowego zamiłowania do obwieszczania nowych kierunków i zasad w sztuce jest jawną blagą, szczerze pseudoteoretyczną aktywnością. Liczne manifesty w świadomy sposób posługujące się błędami logicznymi, sprzecznościami i nierozstrzygnięciami tworzą czasem błyskotliwe, a czasem bełkotliwe kodeksy etyczne sztuki." (Cytat z publikacji wydanej przez Muzeum Sztuki w Łodzi w 2010r z okazji wystawy " Szczerość i blaga. Etyka prac Łodzi Kaliskiej z lat 1979- 89")
Jacek Kryszkowski - autorska "deklaracja niepodległości"
zamieszczona w piśmie "Hali Gali" nr 3
M. Janiak. Manifest Kultury Zrzuty, fragment tekstu "Podwójny bezczelny komfort bycia"