strona główna menu twórcy
Andrzej Ciesielski

   Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, artysta związany z Koszalinem. W latach 1980-81 współtworzył dwie edycje Spotkań Artystów w Osiekach pod Koszalinem., współorganizował spotkanie " Kolęda artystyczna- Bez Hasła"/ 1984/, współtworzył "Tango". Brał udział w festiwalach "Nieme Kino" i plenerach w Teofilowie.. Animator i popularyzator, obok Ewy Kowalskiej, Ewy Hornik i Zdzisława Pacholskiego, idei Kultury Zrzuty w pomorskich środowiskach artystycznych, związanych głównie z Koszalinem i Gorzowem Wlkp.
   Autor cyklu: "piszęcosłyszę"

A. Ciesielski fot . A. Świetlik

Andrzej Ciesielski, Paweł Kwiek Teofilów 1987 fot. A. Świetlik

A. Ciesielski, Teofilów 83r. fot. M. Janiak

Kilka stron z książki artystycznej wykonanej w 1 egz. dla M. Janiaka 1984r