strona główna menu twórcy
Patryk Halkiewicz
List do Zofii Ł. - redaktorki "Porno-Tanga" zamieszczony tamże 1984