strona główna menu twórcy
Jacek Jóźwiak

   Absolwent wydziału operatorskiego łódzkiej Filmówki, współorganizator i aktywny animator razem z grupą wykładowców i studentów Filmówki pierwszej edycji Konstrukcji w Procesie w 1981r. Jedna z głównych postaci kreujących zdarzenia Kultury Zrzuty, autor nazwy tego ruchu artystycznego. Od początku blisko związany ze Strychem. Uczestnik większości imprez Kultury Zrzuty, współtwórca Tanga.


Wystąpienie autorskie "Tajemnica - The Secret", Kraków,
Pozdrawiamy Urzędników Sztuki '86, fot. G.Zygier
J. Jóźwiak, D. Morawska- praca nad fotografiami malowanymi, mieszkanie J. Jóźwiaka- Łódź. fot. T. Snopkiewicz

J. Jóźwiak, Nieme Kino I, Strych 1983r.
fot. M. Janiak


Plakat "Tajemnica" dołączony do Tanga

Jacek Jóźwiak i wystąpienie autorskie" Tajemnica". Strych, Łódź.

Pies Reagan Jacka Jóźwiaka, wierny uczestnik imprez Kultury Zrzuty.

W. Adamiak, J. Jóźwiak . Teofilów 83, fot. A. Świetlik.

J. Jóźwiak, M. Janiak, J. Kasprzycki, A. Płotnicka, J. Robakowski. Nieme Kino I, Strych 1983J. Jóźwiak. Wystąpienie w Stodole , Warszawa 1985. fot. G. Zygier

J. Jóźwiak/ w głębi/- festiwal Tanga w Dziekance , 1984rJ. Jóźwiak, praca z TangaJ. Jóźwiak, praca z Tanga"Spalenie Tang" - I Biennale Sztuki Nowej, Zielona Góra 1985
fot. L. Kretulski- Krechowicz