strona główna menu twórcy
Małgorzata Kapczyńska /Pynio/
Pynio. Kolekcja prywatna. fot. M. Janiak

Pynio i samolot pt" Pan Schabowy" - praca M. Janiaka, Teofilów 1990r
foto. A. ¦wietlik
Pynio jako "Mad" - bohaterka filmu " Kapitan Knut", Teofilów 90,
fot. Z.Rytka


M. Kapczyńska / Pynio/, M. Janiak
Galeria Wschodnia, ŁódĽ. fot. A. Wielogórski


Pynio, Teofilów 1990. fot. Z. Łuczko.

"Spotkanie niezbyt starych artystów" 1982, fot. A.Wielogórski
od lewej: M.Janiak, Pynio, A.Kwietniewski, R.Wa¶ko