strona główna menu twórcy
Witold Krymarys
W. Krymarys jako jeden z uczestników happeningu na Strychu
w ramach festiwalu " Porno Tanga" 1985


Teofilów 85, foto. Z. Rytka

A. Kwietniewski, W. Krymarys, Teofilów '90
fot. Z. Rytka