strona główna menu twórcy
Zbyszko Trzeciakowski

   Twórca multimediów, performer, fotograf. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, później wykładowca na tej uczelni.
   W stanie wojennym blisko związany z Kulturą Zrzuty i Strychem. Jednocześnie działacz podziemnej Solidarności. W 1981r rozpoczął rejestrowanie fotograficzne rysunków przestrzennych światłem, opracowywał fotograficzne anaglify i stereogramy. Interesował się zagadnieniami medialnymi i ich powiązaniem z żywą osobą. Na plenerze w Teofilowie 83 rejestrował za pomocą aparatu fotograficznego z otwartą migawką swój performance polegający na tym, że stał przed aparatem z zapaloną świecą przez 5 i pół godziny - tyle czasu zajęło wypalenie się świecy. Widzowie wchodzili i wychodzili, całe zdarzenie obserwował cierpliwie jedynie Włodek Adamiak.
   Trzeciakowski mówił potem: " Najpierw czułem narastający ból całego ciała, a po przekroczeniu punktu krytycznego poczułem się jakbym wyszedł poza swoje ciało . Miałem wrażenie ,że stanąłem naprzeciw siebie. Gdy dopalająca się świeczka zaczęła parzyć dłonie, wróciłem do ciała i zakończyłem performance". / cytat z książki J. Truszkowskiego " Artyści Radykalni" wyd. BWA BIelsko- Biała 2004/
   Trzeciakowski blisko współpracował z "Tangiem", w 1885r wspólnie z Adamiakiem i Z. Liberą wydawali nowe pismo - " Bez tytułu".

Opis performance z Teofilowa 83 zamieszczony w Tangu nr 3Strona z Tanga. Kartka z " autoryzacją nóg Lilki" znajdowała się w kopercie widocznej na zdjęciu powyżejZdjęcia nieuświadomione
Praca z wydawnictwa "bez tytułu"


Rysunki światłem
Praca z wydawnictwa " bez tytułu"
Książka artystyczna Z. Trzeciakowskkiego
/ z kolekcji A. Rzepeckiego/